Rozbudowa obiektu handlowego Ikea w Poznaniu, rok 2008

W ramach rozbudowy i przebudowy obiektu zaprojektowano strop zespolony z płyt TT sprężonych prefabrykowanych i nadbetonu, oparty na belkach żelbetowych zespolonych uciąglanych w schemat statyczny wieloprzęsłowy, nawiązujący do istniejącego układu stropów, z częściowym demontażem elementów istniejącego stropu w ciągach komunikacyjnych. Strop oparty przegubowo na słupach prefabrykowanych. Rozbudowa realizowana przy czynnym obiekcie handlowym.