Wady konstrukcji prefabrykowanych

Ciężar elementów

Ciężar elementów prefabrykowanych, wpływa na utrudnienia i koszty związane z transportem i montażem. Większe gabaryty tych elementów w stosunku do elementów stalowych oraz trudności dzielenia elementu napotykają na barierę skrajni samochodowej i kolejowej.

Koszt realizacji

W porównaniu z konstrukcją żelbetową monolityczną są konstrukcją droższą. Biorąc jednak pod uwagę trudności wykonawcze monolitu i liczbę deskowań, warunki atmosferyczne oraz czas realizacji i jakość wykonania, te proporcje mogą ulec zmianie.
Roboty monolityczne wymagają zatrudnienia większej liczby pracowników co przy dłuższym czasie realizacji (a szczególnie wymuszonych przestojach) może okazać się kosztowniejsze od szybszej technologii prefabrykacji.

Konieczność outsourcingu

Ponadto stosowanie elementów prefabrykowanych, zwłaszcza przy dużej złożoności montażu, wymaga skorzystania z firmy montażowej. Takie rozwiązanie jednak w konsekwencji usprawnia postęp robót na placu budowy oraz zwiększa bezpieczeństwo pracy.