Biurowiec Volkswagena w Poznaniu Antoninku, rok 1999

Konstrukcja żelbetowa prefabrykowana szkieletowa z węzłami sztywnymi i stropami z płyt TT żelbetowymi o wstępnej strzałce ugięcia (płyty zespalane nadbetonem). W konstrukcji prefabrykowanej ścian między halą produkcji i biurowca, o ognioodporności R120, zastosowano projektowanie etapowe z wymiarowaniem gabarytów elementów w oparciu o inwentaryzację konstrukcji zamontowanej wcześniej.


Zastosowana technologia prefabrykacji skróciła czas realizacji, ułatwiła również szybszy postęp montażu dachu stalowego hali opartego na słupach żelbetowych prefabrykowanych.

.