Etapy projektowania

Projektowanie konstrukcji prefabrykowanych różni się pod kilkoma względami od projektowania konstrukcji monolitycznej. Jest to zadanie bardziej pracochłonne, gdyż wymaga uwzględnienia znacznie większego zakresu zagadnień oraz wykonywania dokumentacji warsztatowej o większej szczegółowości w przedstawianiu elementów konstrukcyjnych.

Podczas projektowania należy rozważyć poszczególne etapy pracy elementu, tzn.:

  • etap produkcji i rozformowania
  • etap transportu i składowania
  • etap montażu
  • etap eksploatacji

Przed zaprojektowaniem elementów należy w oparciu o przyjęte założenia wykonać opracowanie:

  • podziału konstrukcji na elementy wraz z typizacją
  • szczegółów połączeń oraz technologii montażu dla założonych tolerancji wykonania elementów i tolerancji montażu wzorników dla rozmieszczenia okuć i poszczególnych typów połączeń schematów montażowych.

Jeżeli znany jest zakład prefabrykacji i firma montażowa, należy uwzględnić możliwości wykonawcze tych firm przy projektowaniu elementów i technologii montażu. Zdarza się, że konstrukcję prefabrykowaną projektuje się etapowo z założeniem, że wymiary następnych elementów będą uwzględniały wyniki inwentaryzacji konstrukcji już zamontowanej w celu kompensacji błędów montażowych.