Ekspertyzy i opinie techniczne

Oferujemy opracowania ekspertyz i opinii technicznych (oceny, orzeczenia) wymaganych ze względu na zmianę sposobu użytkowania, rozbudowę, zły stan konstrukcji, awarię konstrukcji, a w przypadku rozbudowy i nadbudowy wykonujemy inwentaryzację konstrukcji obiektu. Wykonujemy opinie techniczne obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych sportowych i inne np. trybun sportowych. Współpracujemy ze specjalistami posiadającymi uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego również w zakresie obiektów zabytkowych.
W ramach powyższych opracowań wykonujemy:
- diagnostykę i zalecenia napraw konstrukcji 
- opracowania wzmocnienia konstrukcji
- obliczenia statyczno-wytrzymałościowe
- analizy nośności granicznej konstrukcji
- ustalanie przyczyn wadliwej pracy lub awarii konstrukcji

Świadczymy doradztwo techniczne w zakresie technologii wykonania konstrukcji żelbetowej monolitycznej i prefabrykowanej.
Właściwy dobór technologii dostosowany do warunków budowy oraz warunków zimowych wpływa na płynność i czas jej realizacji.
Znajomość technologii prefabykacji pozwala nam na świadczenie usług w zakresie weryfikacji dokumentacji wykonawczej i warsztatowej . Z naszego doświadczenia wynika, że zdecydowana większość dokumentacji warsztatowej na podstawie której zlecana jest produkcja elementów prefabrykowanych nie uwzględnia w pełni podstawowych zasad projektowania tego typu konstrukcji.