Obiekt handlowy Kaufland w Ełku, rok 2004

Konstrukcja szkieletowa żelbetowa i sprężona prefabrykowana, konstrukcja stropu z płyt TT, zespolona nadbetonem, oparta na dźwigarach żelbetowych uciąglanych, również na dźwigarach sprężonych, uciąglanych w schemat dwuprzęsłowy. Ciekawostką są ściany trójwarstwowe o długości 16m oraz belki sprężone trójwarstwowe z warstwą izolacji i faktury betonowej. 


Na zdjęciach widoczne jest również bezawaryjne rozwiązanie oparcia dźwigarów i płatwi w kalenicy, stojące w kontraście do oparcia widełkowego stosowanego w podobnych obiektach.