Hala Kompostowni w Prażuchach Nowych, rok 2005

Konstrukcja halowa szkieletowa słupowo-ryglowa żelbetowa i sprężona prefabrykowana o module osiowym 13,8x16,7m. Dach płatwiowy złożony z płatwi i dźwigarów sprężonych prefabrykowanych z przekryciem lekkim. Ściany trójwarstwowe z fakturą z kruszywa płukanego, mocowane za pomocą łączników stalowych na połączenia gwintowe do słupów. We wnętrzu hali umieszczono silosy żelbetowe do kompostowania odpadów z rusztem z płyt prefabrykowanych ażurowych.