Biurowiec firmy Hama w Robakowie, rok 2008

Budynek biurowy 3 kondygnacyjny wykonany w konstrukcji szkieletowej słupowo-ryglowej w technologii żelbetowej prefabrykowanej. Szkielet konstrukcji złożony z stoposłupów o wys. 3 kondygnacji oraz belek żelbetowych zespolonych opartych przegubowo na konsolach słupów w osiach podłużnych budynku oraz belek ryglowych zamykających stropy.  Stropy i stropodach z płyt kanałowych sprężonych SP opartych na belkach zespolonych. Ściany samonośne trójwarstwowe żelbetowe prefabrykowane mocowane za pomocą łączników śrubowych i trzpieniowych.