Budynek SPINE I PILOTORGA Volkswagen - Września, rok 2015

Budynek socjalno-biurowy (Spain) zaprojektowano w konstrukcji ramowej żelbetowej monolitycznej (z możliwością prefabrykacji) i stropów z płyt TT z nadbetonem. Posadowienie obiektu pośrednie na palach fundamentowych. Układy nośne stanowią ramy żelbetowe głównie 3-kondygnacyjne. Stropy żelbetowe typu TT (prefabrykowane) oraz stropy zespolone typu filigran. Konstrukcja dachu stalowa. Klatki schodowe żelbetowe monolityczne posadowione na płytach fundamentowych. Ściany ogniowe żelbetowe grubości 25cm, zaprojektowane również w układach tarczownicowych.

Hala produkcyjna (Pilotorga) 3-nawwa zaprojektowana w konstrukcji szkieletowej (słupowo-wiązarowe) z żelbetowymi słupami i stalowymi kratownicami dachowymi. Słupy żelbetowe oparte na monolitycznych stopach i oczepach. Monolityczne belki oczepowe stanowią podpory dla prefabrykowanych podwalin. Konstrukcja dachu kratownice stalowe z przekryciem lekkim z blachy trapezowej. W ramach Pilotorgi zaprojektowano również ściany oraz stropy żelbetowe.

Dla obsługi hal produkcyjnych fabryki zaprojektowano również dwie żelbetowe monolityczne rampy przeładunkowe.