Galeria handlowa w Śremie, rok 2013

Budynek o konstrukcji szkieletowej (słupowo-belkowej) żelbetowej (z ustrojami w formie wieloboku nieforemnego. Budynek podzielono dylatacją na dwa segmenty. Konstrukcja projektowana w technologii częściowej prefabrykacji złożona ze słupów żelbetowych prefabrykowanych i belek żelbetowych zespalanych opartych głównie przegubowo.

Strop z płyt kanałowych wysokości 26,5 i 32cm z polami z płyty żelbetowej gr. 20 i 24cm. Stropodach projektowany w sposób analogiczny jak stropy z płytami kanałowymi o wysokości 20 i 26,5cm i belkami ciągłymi. Usztywnienie budynku stanowią ściany nośne i trzony klatek schodowych i szybów windowych, które stanowią również oparcie dla konstrukcji stropów.