Cukrownia - pakownia cukru w Środzie Wlkp. rok 2005

Przeprojektowana konstrukcja monolityczna stropu na prefabrykowaną wraz z elementami zespolonymi beton-beton. Słupy wewnętrzne pozostały monolityczne, a zewnętrzne sprefabrykowane. Płytę stropu technicznego oparto na dźwigarach sprężonych L=21,5m w rozstawie co 6,0m, opartych z jednej strony na wymianach zewnętrznych oraz w osi środkowej na potężnych belkach zespolonych (masa prefabrykowanych belek wynosiła 50ton). Przekrój całkowity największego wymianu zespolonego wynosi 2,0x1,2m i dł. L=14,5m. Ciągłość zbrojenia w węzłach sztywnych ze słupami zapewniono przez połączenia gwintowe.