Hala magazynowa firmy Jutrzenka w Kostrzynie, rok 2008

Hala wysokiego składowania o konstrukcji szkieletowej (belkowo-słupowej)żelbetowej i sprężonej prefabrykowanej  o module osiowym 28x16,8m i wysokości ponad 14m. Szkielet złożony ze słupów prefabrykowanych osadzanych w szklankach prefabrykowanych stóp fundamentowych oraz elementów dachowych: dźwigarów i płatwi sprężonych oraz belek ryglowych żelbetowych. Dach z przekryciem lekkim płytami trapezowymi. W strefie dostaw zaprojektowano fundamenty dokowe prefabrykowane, zespalane z płytą posadzki.