Galeria handlowa w Jaworznie, rok 2014

Obiekt 3 kondygnacyjny o konstrukcji szkieletowej żelbetowej (belkowo-słupowej) w formie wieloboku nieforemnego. Budynek podzielony został na kilka segmentów pięcioma dylatacjami pionowymi i jedną poziomą. Podstawowy rozstaw osiowy to 8,25x8,25m. Konstrukcja projektowana w technologii prefabrykacji żelbetowej i sprężonej złożona ze słupów żelbetowych prefabrykowanych i belek sprężonych i żelbetowych zespalanych opartych głównie przegubowo na słupach w stropie nad garażem i opartych sztywno na słupach w stropie nad parterem.

Strop projektuje się głównie z płyt kanałowych sprężonych HC o wysokości 32 i 40cm oraz płyt TT żelbetowych z polami z płyty żelbetowej monolitycznej gr. 20 i 24cm. W strefie kin zaprojektowano stropy żelbetowe monolityczne płytowo-żebrowe.

Zakres prac projektowych: projekt konstrukcji stropu (belki prefabrykowane oraz części monolityczne)