Przeglądy techniczne i nadzory budowlane

Wykonujemy przeglądy techniczne okresowe konstrukcji murowych, żelbetowych, sprężonych i zespolonych. Zakres obejmuje również konstrukcje prefabrykowane obecnie produkowane, a także systemy prefabrykacji których produkcję już zaprzestano: np: systemu P-70 w tym dźwigary kablobetonowe KBO. W ramach przeglądów konstrukcji żelbetowych i sprężonych wykonujemy inwentaryzację  usterek konstrukcji, pomiary rys, stopień karbonatyzacji, a w elementach belkowych wielkości ugięć. Weryfikujemy stan jakościowy betonu.  

Świadczymy usługi doradcze w zakresie oceny technicznej obiektu przed jego nabyciem lub dzierżawą, szczególnie w zakresie możliwych obciążeń eksploatacyjnych. Opracowujemy zalecenia w zakresie dostosowania konstrukcji do wymaganego programu użytkowego.

Świadczona przez firmę usługa Inspektora Nadzoru pozwala nam reprezentować interesy Inwestora na budowie. Prowadzimy na bieżąco usługi doradztwa i wspieramy radą podczas całego procesu budowy. Prowadzimy kontrolę jakości wykonywanych robót oraz weryfikujemy jakość zastosowanych materiałów budowlanych.